„U Vodojemu I.” – Financování

A. Splacení jednorázové – klient zaplatí rezervační poplatek a následně 90 % ceny bytové jednotky do 30 dnů od uzavření smlouvy budoucí, čímž získá slevu 2 % z ceny bytové jednotky. Zbylých 10 % platí klient po kolaudaci.

B. Splácení postupné – klient zaplatí v uzlových bodech provedené práce na písemnou výzvu následovně:

1. uzlový bod –  rezervační poplatek ve výši 50.000,- Kč (splatnost do 5ti pracovních dnů od podpisu rezervační dohody) 
• příprava projektu
• pozemek       

2. uzlový bod – 1. záloha (akontace) ve výši 20 % ceny bytu, po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí , rezervační poplatek se započte (splatnost do 15ti dnů od podpisu smlouvy)
• pozemek
• územní rozhodnutí, stavební povolení

3. uzlový bod – 2. záloha ve výši 30 % – dokončení hrubé stavby včetně základní krytiny  (termín cca červenec  2008)
• zemní práce, základy
• kompletní svislé konstrukce       
• kompletní vodorovné konstrukce
• provedení stropu u posledního nadzemního podlaží u ploché střechy nebo provedení nosné konstrukce krovu u šikmé střechy včetně položení základní krytiny
• provedení konstrukce schodiště

4. uzlový bod – 3. záloha ve výši 20 % – dokončení okna, vnější dveře, hrubé rozvody, izolace podlah, hrubé podlahy (termín cca říjen 2008)
• provedení hrubých rozvodů ÚT
• provedení hrubých rozvodů elektro, silnoproudu a slaboproudu
• provedení hrubých rozvodů ZTI
• osazení oken a vnějších dveří a
provedení vnitřních omítek

5. uzlový bod – 4. záloha ve výši 20 % – dokončení vnitřní omítky, kompletace ÚT, hrubé rozvody elektro a ZT, přípojky sítí do budovy (termín cca leden 2009)
• provedení betonových podlah
• provedení vnitřních obkladů
• kompletace elektroinstalací, ZTI a UT
• provedení fasádní omítky a klempířských prvků
• provedeno napojení přípojek sítí

6. uzlový bod – 5. doplatek ve výši ve výši 10 % + DPH + zaplacení venkovního parkovacího stání – kolaudace, vyúčtování DPH (cca březen 2009)
• kolaudace a dokončení venkovních a terénních úprav (květen 2009)


C. Splácení na základě úvěru – klient používá na úhradu jednotlivých záloh dle předchozí varianty ad B) prostředky z úvěru poskytnutého bankou (vyjma rezervačního poplatku, který nelze hradit z předhypotečního úvěru nebo z úvěru ze stavebního spoření)

1. klient zaplatí rezervační poplatek a poté  akontaci, na kterou  lze čerpat tzv. Předhypoteční úvěr, který musí být překlopen do hypotečního do 1 roku od poskytnutí úvěru. Lze též využít úvěru ze  stavebního spoření, kde za úvěr ručí ručitelé či americkou hypotéku, kde lze ručit jinou nemovitostí. Nejvýhodnější je předhypoteční úvěr, kde se po dobu výstavby platí jen úroky a jistina se začne splácet až po kolaudaci, u ostatních produktů klient hradí od vyčerpání úvěru i jistinu.

2. Po zápisu rozestavěné stavby do katastru nemovitostí může klient čerpat na 2. až 5. zálohu hypoteční úvěr. Klient do kolaudace platí pouze úroky z vyčerpané částky. Úroková sazba se stanovuje na základě následujících kritérií:
    1. Výše úvěru z celkové ceny bytové jednotky v %, čím vyšší procento, tím nevýhodnější sazba
    2. Fixace úrokové sazby 1, 3, 5, 10, 15 let – čím delší fixace, tím vyšší úroková sazba
    3. Délka splácení – lze nastavit na 1–30 let

Již dosažené slevy u financující banky ČSOB:
– Poplatek za zpracování úvěru ve výši ½
– Poplatek za odhad zdarma
– Úroková sazba je snížena od základní sazby následovně:
    o 0,2% ze základní sazby na naše projekty
    o 0,15 % ze základní sazby při zasílání mzdy na účet ČSOB
    o 0,1% ze základní sazby při využití pojištění proti insolvenci a pojištění domácnosti 
- celkem tedy klient může dosáhnout slevy 0,45% ze základní sazby