„Pod Lihovarem” – Financování

První návštěva realitní kanceláře

Při prvním kontaktu vám budou předány podklady pro výběr bytu, tedy aktuální ceník s volnými byty, půdorysy bytů, standardy, návrh dohody o rezervaci a další materiály. Můžete též shlédnout vizualizaci, která vám pomůže zorientovat se v naší nabídce. Vedle nabídky bytu si můžete též pořídit kryté parkovací stání v ceně 70.000 Kč.

Pokud se po několika dnech rozhodnete pro určitý byt, ověříte si telefonicky, že je byt ještě volný a smluvíte si termín schůzky pro podpis rezervační dohody.

 
Dohoda o rezervaci

Po prostudování plánků si můžete zarezervovat byt uzavřením dohody o rezervaci. Tímto krokem si zajistíte možnost uzavřít později smlouvu o budoucím členství v Bytovém družstvu Černoleská. V této smlouvě se zavazujete uhradit rezervační poplatek ve výši 25.000 Kč s tím, že pokud později uzavřete smlouvu o budoucím členství, bude vám tento poplatek započten jako první splátka zálohy na základní členský vklad. Pokud z nějakého důvodu od záměru stát se členem bytového družstva odstoupíte, rezervační poplatek propadne ve prospěch bytového družstva.

 
Smlouva o budoucím členství

Po uzavření smlouvy o budoucím členství má zájemce povinnost dle splátkového kalendáře zaplatit akontaci ve výši 30 % ceny bytové jednotky. Součástí smlouvy je i stanovení základního standardu, označení vybrané sklepní kóje a případně též označení parkovacího stání. Pokud nebude splátkový kalendář dodržen, může být smlouva ze strany družstva vypovězena. Znamená to opět propadnutí rezervačního poplatku a vrácení zaplacených peněz po získání náhradního zájemce.

 
Stanovení klientských změn

Když má zájemce uzavřenou smlouvu o budoucím členství, může využít možnosti klientských změn. Týká se to zejména změn dispozic bytu (příčky, rozvody, spotřebiče) a také použití nadstandardních materiálů. Konzultace se konají vždy po dohodě v sídle stavební firmy Sládek Group, a.s.

 
Po kolaudaci objektu

Po vydání kolaudačního rozhodnutí bude každý zájemce osloven Bytovým družstvem Černoleská, aby vyplnil členskou přihlášku do družstva. Po převzetí bytu bude s každým zájemcem uzavřena nájemní smlouva, ve které bude stanoveno nájemné po dobu, než dojde ke splacení úvěru, kterým byla financována 70% cena bytové jednotky. Po splacení tohoto úvěru bude bytová jednotka převedena do osobního vlastnictví.