„Vrábí” – Inž. sítě a komunikace

Každý pozemek bude v budoucnu připojen na inženýrské sítě. Investor, společnost Sládek Group,a.s., vybuduje kanalizaci splaškovou i kanalizaci dešťovou. Ke každému pozemku bude zavedena plynová přípojka a přípojka elektřiny. Vybudovány budou 2 komunikace komunikace s chodníky a veřejným osvětlením.