„Vrábí” – FinancováníPo uzavření rezervační dohody je klient povinen zaplatit rezervační poplatek ve výši 100.000,- Kč. Po vydání územního rozhodnutí dojde k uzavření mandátní smlouvy a kupní smlouvy. Na základě těchto smluvních dokumentů je klient povinen kupní cenu, do které je již započten uhrazený rezervační poplatek, uhradit do advokátního depozita.

Z advokátního depozita budou investorovi postupně uvolňovány finanční částky, a to následovně :

72% zbývající kupní ceny po zápisu klienta jako vlastníka pozemku do katastru nemovitostí

3% zbývající kupní ceny poté, co investor předloží advokátovi doklad o zaplacení daně z převodu nemovitostí.

25% zbývající kupní ceny po kolaudaci inženýrských sítí a komunikací

Financování pomocí bankovního úvěru je možné po individuálním jednání.