„Roklinka” – Fotografie ze stavby

 
září 2009
září 2009

září 2009
září 2009

lávka přes železnici
lávka přes železnici

srpen 2009
srpen 2009

srpen 2009
srpen 2009

srpen 2009
srpen 2009

Září 2008
Září 2008

Září 2008
Září 2008

Září 2008
Září 2008