Bytové domy „Pod Lihovarem” Benešov u Prahy

Bytové domy „Pod Lihovarem”

Projekt výstavby 132 bytových jednotek v Benešově v lokalitě "Pod lihovarem" je společnou akcí Města Benešov a stavební firmy Sládek Group. Tito partneři projektu společně založili Bytové družstvo Černoleská, které je smluvním partnerem zájemců o bytové jednotky a současně příjemcem investičního úvěru. Ručitelem úvěru je Město Benešov, jehož zastupitelstvo schválilo uzavření úvěrových a ručitelských smluv na svém zasedání v červnu 2004.

Díky ručitelskému prohlášení Města Benešov získalo Bytové družstvo Černoleská velmi výhodný úvěr, který za stejných podmínek poskytne jednotlivým zájemcům o bydlení. Úroková sazba je stanovena jako pohyblivá ve výši 6M PRIBOR + 0,5. V době podpisu úvěrové smlouvy se tedy úroková sazba pohybovala okolo 3 % p.a. , což je téměř poloviční sazba ve srovnání s hypotečními úvěry.

V současné době je stavba úspěšně dokončena a zkolaudována. Všechny byty jsou prodány. Fotografie dokumentující průběh stavby v sekci Fotografie ze stavby.