Byty na náměstí Votice

Byty na náměstí

Bytový dům VOTICE se nachází v centru města. Jedná se o přestavbu bývalého hotelu na bytové jednotky. Byty jsou již dokončené, zkolaudované a ihned k nastěhování. V domě je též možnost zakoupení jednoho z deseti parkovacích stání v ceně 138.000 Kč, která se nacházejí v suterénu budovy. V současné době je zatím prodáno 7 bytových jednotek. Vlastnictní se nabývá prohlášením vlastníka zatím neprodaných bytových jednotek Ing. Jana Sládka.

Ing. Jan Sládek je vlastníkem budovy číslo popisné 845, ul. Kaplířova, obec Votice, na parcele číslo 187/7 v katastrálním území Votice a vlastníkem pozemku parcelní číslo 187/7, výměra 374 m2,  druh pozemku zastavěná plocha v katastrálním území Votice (dle geometrického plánu č. 989–249/2002 ze dne 27. 9. 2002).

Byty jsou vybaveny nadstandardními prvky jako jsou dřevěná Eurookna, rohové vany ve větších bytech. Poloha domu v těsné blízkosti náměstí a autobusového nádraží je též významnou výhodou pro budoucí vlastníky bytových jednotek.