Pozemky „Vrábí” Brandýs nad Labem

Projekt 16 stavebních parcel v Brandýse nad Labem je nabídkou klidné lokality v proluce stávající zástavby, s exkluzivním výhledem na město a okolní přírodu. V dálce je vidět hora Říp, za jasného počasí i hory Českého středohoří.

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav bylo zvoleno pro náš projekt záměrně, neboť se jedná o velmi atraktivní město s vynikající dostupností do Prahy, bohatou historií a veškerou občanskou vybaveností. Ve městě samotném najdete školky, školy, gymnázia, pedagogickou fakultu UK, zdravotnická a sportovní zařízení a také mnoho historických objektů v čele se zámkem, zámeckým parkem a kostelem Svatého Václava.

Veškeré inženýrské sítě budou investorem přivedeny na hranici jednotlivých pozemků. Bude vybudována kanalizace splašková i dešťová, vodovod, plynovod, vedení elektrické energie, komunikace, chodníky a veřejné osvětlení.

Pozemky budou nejprve klienty rezervovány a po vydání územního rozhodnutí na inženýrské sítě budou prodávány do osobního vlastnictví.