„U Vodojemu IV.” – Financování


Financování

Realitní kancelář BENE REAL navázala velmi úzkou spolupráci s ČSOB. Tato banka nám poskytla nadstandardní přístup ke klientům, velmi dobré úrokové podmínky a významné slevy při obstarávání úvěru pro naše klienty.

V našich projektech si klient, ať už pořizuje byt, rodinný dům, či pozemek, může vybrat ze tří možností financování své nemovitosti:


A. Splacení jednorázové – klient zaplatí základní zálohu a následně 90 % ceny bytové jednotky do 30 dnů od uzavření smlouvy budoucí, čímž získá slevu 2 % z ceny bytové jednotky. Zbylých 10 % platí klient po kolaudaci. To vše za podmínky, že smlouva budoucí bude uzavřena max. do dokončení hrubé stavby.,

B. Splácení postupné – klient zaplatí v uzlových bodech provedené práce na písemnou výzvu následovně:


•Základní záloha ve výši 50.000,- Kč

1. uzlový bod – 1. záloha (akontace) ve výši 20 % ceny bytu, po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí se základní záloha započte

•pozemek
•inženýrské sítě
•inženýrská činnost a příprava projektu

2. uzlový bod – 2. záloha ve výši 30 % – dokončení hrubé stavby, podání návrhu na vklad rozestavěné budovy do katastru nemovitostí a podání návrhu na vklad prohlášení vlastníka rozestavěné budovy do katastru nemovitostí

•zemní práce, základy
•kompletní svislé konstrukce
•kompletní vodorovné konstrukce
•provedení stropu u posledního nadzemního podlaží
•provedení konstrukce schodiště

3. uzlový bod – 3. záloha ve výši 20 %

•osazení oken
•provedení hrubých rozvodů instalací
•provedení vnitřních omítek stěn

4. uzlový bod – 4. záloha ve výši 20 %

•provedení hrubých podlah
•provedení vnitřních obkladů
•provedení fasády a klempířských prvků
•napojení přípojek sítí

5. uzlový bod – 5. doplatek ve výši ve výši 10 % – kolaudace, vyúčtování DPH

•dokončení venkovních a terénních úprav
•kolaudační souhlas

C. Splácení na základě úvěru – klient používá na úhradu jednotlivých záloh dle předchozí varianty ad B) prostředky z úvěru poskytnutého bankou

1. klient zaplatí rezervační poplatek a akontaci – lze čerpat tzv. Předhypoteční úvěr, který musí být překlopen do hypotečního do 1 roku od poskytnutí úvěru. Lze též využít úvěru ze stavebního spoření, kde za úvěr ručí ručitelé či americkou hypotéku, kde lze ručit jinou nemovitostí. Nejvýhodnější je předhypoteční úvěr, kde se po dobu výstavby platí jen úroky a jistina se začne splácet až po kolaudaci, u ostatních produktů klient hradí od vyčerpání úvěru i jistinu.

2. Po zápisu rozestavěné stavby do katastru nemovitostí může klient čerpat na 2. až 5. zálohu hypoteční úvěr. Klient do kolaudace platí pouze úroky z vyčerpané částky. Úroková sazba se stanovuje na základě následujících kritérií:

1.Výše úvěru z celkové ceny bytové jednotky v %, čím vyšší procento, tím nevýhodnější sazba
2.Fixace úrokové sazby 3, 5, 10 let – čím delší fixace, tím vyšší úroková sazba
3.Délka splácení – lze nastavitNáš partner:

ČSOB


Dosažené slevy u banky ČSOB:

1.Varianta č.1
•Standardní sleva 0,15% za vedení bankovního účtu u ČSOB a standardní sleva 0,10% za 2 ze 3 pojištění u ČSOB Pojišťovny
•Sleva 100% z poplatku za odhad
•Sleva 0,25% z úrokové sazby 10Y FIX (IDN/DEVELOP) - (pozn.: sleva 0,25% z fixace úrokové sazby na 10 let)
•Sleva 0,25% z úrokové sazby 3Y FIX (IDN/DEVELOP) - (pozn.: sleva 0,25% z fixace úrokové sazby na 3 roky)
•Sleva 0,25% z úrokové sazby 5Y FIX (IDN/DEVELOP) - (pozn.: sleva 0,25% z fixace úrokové sazby na 5 let)
2.Varianta č.2
•Standardní sleva 0,15% za vedení bankovního účtu u ČSOB a standardní sleva 0,10% za 2 ze 3 pojištění u ČSOB Pojišťovny
•Sleva 100% z poplatku za odhad
•Sleva 50% z poplatku za zpracování hypotéčního úvěru
•Sleva 0,15% z úrokové sazby 10Y FIX (IDN/DEVELOP) - (pozn.: sleva 0,15% z fixace úrokové sazby na 10 let)
•Sleva 0,15% z úrokové sazby 3Y FIX (IDN/DEVELOP) - (pozn.: sleva 0,15% z fixace úrokové sazby na 3 roky)
•Sleva 0,15% z úrokové sazby 5Y FIX (IDN/DEVELOP) - (pozn.: sleva 0,15% z fixace úrokové sazby na 5 let)
3.Varianta č.3
•Standardní sleva 0,15% za vedení bankovního účtu u ČSOB a standardní sleva 0,10% za 2 ze 3 pojištění u ČSOB Pojišťovny
•Sleva 100% z poplatku za odhad
•Sleva 100% z poplatku za zpracování hypotéčního úvěru 
pdf Informační leták ČSOB - hypotéka byty U Vodojemu 30. 3. 2011
0 B