Aktuální projekty

Volné byty a řadové domy v ulici U Koupadel – Benešov u Prahy

Realizované projekty

Prodané byty a řadové rodinné domy v ulici U Koupadel – Benešov u Prahy Bytové domy „U Vodojemu IV.” – Brandýs nad Labem Bytové domy „U Vodojemu III.” – Brandýs nad Labem
Bytové domy „U Vodojemu I.” – Brandýs nad Labem Bytové domy „Roklinka” – Benešov u Prahy Byty na náměstí – Votice
Pozemky „Vrábí” – Brandýs nad Labem Bytové domy „Pod Lihovarem” – Benešov u Prahy